НИМФИ за мухарски риболов

Nymphs fishingНимфите всъщност са потъващи изкуствени мухи. Те имитират водните насекоми, които живеят под водата и най-вече на дъното. Има различни начини за мухарски риболов с тях, както и различни индикатори за кълването на рибата. Някой риболовци предпочитат индикатори, други работят на усет следейки поведението на линията. Нимфите са незаменими в определени ситуации. Пъстървата е установено, че предимно се храни под водата. Речният кефал в студени дни също търси храна под водата и по дъното на водоема.

1,10 BGN за продукт Нимфи за мухарка
4 4 1 Product

Резултати 1 - 1 от 1