Забрана за риболов

Забрана за риболов 2017г

| |
Написана от Белослав Николов
Забрана за риболов 2017г - 5.0 out of 5 based on 1 review

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Проект за забрана за риболов 2017 година

Срокове и забрани за улов на риба през 2017 година

Срокове на забрани за улов на риба и други водни организми през периода на размножаване
№ по ред Видове риби и други водни организми Рибностопански обекти и зони Срок/период на забрана
А. Зимно и пролетно размножаващи се пъстървови и други студенолюбиви риби
1. Речна (балканска) пъстърва, сивен, сиг, пелед и езерна сьомга от 1 октомври до 31 януари 
2. Липан от 1 януари до 31 март 2016
3. Щука от 15 февруари до 30 април 2016
4. Распер от 1 март до 30 април
Б. Пролетно-лятно размножаващи се шаранови, сомови и други топлолюбиви риби
5. Пролетно-лятно размножаващи се риби съгласно надморската височина и сроковете, определени в точка Г
6. Бяла риба от 15 март до 15 май
7. Есетрови риби във водите на река Дунав и Черно море в съответствие с международните договори за риболова в реката 60 дни
8. Карагьоз (дунавска скумрия) във водите на река Дунав в съответствие с международните договори за риболова в реката 30 дни
9. Калкан във водите на Черно море – с всякакъв вид риболовни уреди 90 дни, считано от 1 април до 30 юни
10. Попчета във водите на Черно море – само с мрежени риболовни уреди от 15 април до 15 май
11. Попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост 1 км от бреговата линия целогодишно, с изключение на уловите от даляните, разположени в тези зони
В. Други водни организми
12. Голяма водна жаба (Pelophylaxridibundus) от 1 април до 31 май
13. Езерен рак (Astacusleptodactilus) от 15 октомври до 15 май
14. Пагур (Eriphiaverrucosa) от 1 април до 31 май
15. Обикновен (зелен) крив рак (Carcinusmaenas) от 1 април до 31 май
Г. Рибностопански обекти в зависимост от надморската височина
16. В рибностопански обекти, намиращи се над 1500 м надморска височина от 1 октомври до 31 януари
17. В рибностопански обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина от 1 май до 15 юни 2016
18. Във водни обекти, намиращи се до 500 м надморска височина от 15 април до 31 май 2016